Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói"

Vương Xuân Nguyên
Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đến năm 2025 thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2(SDG 2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc.

Phóng sự do Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện

Chương trình có 5 nhiệm vụ chính và được thiết kế thành 2 giai đoạn (2018 - 2021 và 2022 - 2025) nhằm tích hợp, gắn kết hài hòa giữa các nội dung để các Bộ, ngành lồng ghép và triển khai mới gồm 68 nội dung. Trong đó có 52 nội dung thực hiện lồng ghép, 16 nội dung được xây dựng mới.Trong giai đoạn 2018 - 2021, qua hơn 3 năm thực hiện, nhìn chung với 52 nhiệm vụ lồng ghép và 16 nhiệm vụ xây dựng mới của các bộ, ngành và các địa phương đã được tích cực triển khai.

Đối với 16 nhiệm vụ xây dựng mới, Bộ NN&PTNT đã lập kế hoạch cấp xã và tổng hợp ở các cấp về xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng tại 26 xã, đạt kế hoạch đề ra; đồng thời đã xây dựng mô hình điểm về tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tại 18 tỉnh với 24 dự án, gồm: 16 dự án từ nguồn vốn của Bộ NN&PTNT và 8 dự án từ nguồn vốn của địa phương. Trong 3 năm (2019 - 2021), Bộ NN&PTNT đã giao cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức 29 lớp tập huấn cho cán bộ, tổ chức 22 lớp tập huấn với 845 học viên cho người dân tại 17 tỉnh…

Ở cấp địa phương, hiện đã có 16/28 tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói (theo kế hoạch của giai đoạn 2018 - 2020 thực hiện tại 28 tỉnh có huyện nghèo, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến thực hiện tại 40 tỉnh có xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo). Các địa phương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ở Trung ương đào tạo 51 lớp, 29 tỉnh với số lượng gần 2.000 người cho lực lượng cán bộ và người dân tham gia thực hiện Chương trình…

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân về nông nghiệp bảo đảm dinh dưỡng. Người dân đã nhận thức được việc cần sản xuất để bù đắp việc thiếu hụt dinh dưỡng cho hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi.

Quyết Tuấn
08.3456.5456 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN