Môi trường

Siêu bão Goni có thể "càn quét" các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa

Siêu bão Goni đang hoạt động ở phía Đông Phi-lip-pin, dự báo di chuyển nhanh, 24-48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa cần chủ động phòng tránh siêu bão.

08.3456.5456 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN