Công nghiệp

Quảng Ninh tăng cường tiết kiệm tiêu thụ năng lượng

Trong khi nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc nhập khẩu năng lượng chỉ mang tính chất giải pháp trước mắt, giải quyết tình huống, nên cần phải có định hướng về kế hoạch cụ thể trong thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

08.3456.5456 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN