Đề xuất nâng gói hỗ trợ lên hơn 80.000 tỷ "cứu" doanh nghiệp

Admin
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người; Trình Chính phủ nâng gói hỗ trợ DN ảnh hưởng Covid-19 từ 30.000 tỷ lên hơn 80.000 tỷ;...là những tin đáng chú ý.

08.3456.5456 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN