Giá lúa gạo hôm nay ngày 3/10: Lúa Thu Đông bắt đầu thu hoạch, giá gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh ĐBSCL chững lại, thị trường giao dịch chậm do đầu ra yếu, cùng với đó một số địa phương đã bắt đầu bước vào thu hoạch lúa Thu Đông.