Kỷ niệm 2570 năm ngày sinh Khổng Tử: KHỔNG PHU TỬ VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG CỦA (孔夫子)

Kỷ niệm 2570 năm ngày sinh Khổng Tử: KHỔNG PHU TỬ VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG CỦA (孔夫子)

19:52

03/03/2021

Khổng Phu Tử (孔夫子) thường gọi là Khổng Tử ( 孔子); sinh ngày 28 tháng 9 năm 551 TCN, mất ngày 11 tháng 4 năm 479 TCN là nhà tư tưởng, nhà giáo dục và chính trị với triết lý sống nổi tiếng đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội.

Hoạt động thiện nguyện của những người làm công tác Sinh Vật Cảnh đã trở thành một truyền thống tốt đẹp

Hoạt động thiện nguyện của những người làm công tác Sinh Vật Cảnh đã trở thành một truyền thống tốt đẹp
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc toàn dân đồng lòng đồng sức, chung tay phòng chống dịch COVID19, nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã có nhiều việc làm thiện nguyện thiết thực. Trong đó, những truyền thống hoạt động thiện nguyện được khơi dậy mạnh mẽ trong Cộng đồng những người yêu hoa lan Việt Nam.

Hai mầm lan bé tí vừa được đấu giá thành công với giá 536 lượng vàng

Hai mầm lan bé tí vừa được đấu giá thành công với giá 536 lượng vàng
Tổng cộng hai mầm lan được bán đáu giá với giá khoảng 30 tỷ đồng.

Hội lan VAR, chung tay giúp đỡ phòng dịch, bằng nhiều hoạt động thiện nguyện.

Hội lan VAR, chung tay giúp đỡ phòng dịch, bằng nhiều hoạt động thiện nguyện.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam toàn dân đồng lòng đồng sức, chung tay phòng chống dịch COVID19, cộng đồng những người yêu hoa lan Việt Nam những ngày qua đã có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Ngày 07/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trên cơ sở chuyển đổi từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Tháng 5: Nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ, nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tháng 5: Nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ, nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tôi vốn không tin vào định mệnh tuyệt đối nhưng rồi chính tôi lại bị thuyết phục bởi những điều thuộc về định mệnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là một trong những định mệnh như thế.