Tái định hình các mô hình Kinh doanh – Tiếp thị cho Nông nghiệp - Dịch vụ Việt Nam

Ba vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ Việt Nam được các chuyên gia “mổ xẻ”, với những giải pháp có thể thúc đẩy 2 lĩnh vực này có những bước phát triển bền vững và đột phá trong tương lai.