Herbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính thức của chương trình "Chào Xuân 2023" tại Hà Nội

Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam công bố trở thành nhà tài trợ chính thức cho Chương trình “Chào Xuân 2023” diễn ra từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.