Tết đến xuân 2022 về lương y Nguyễn Đức Hai xin cảm ơn hàng ngàn bệnh nhân ung thư và covid đã dùng thuốc và khỏi bệnh, góp nên sự thành công gần 100% trong sự nghiệp nam dược trị nam nhân của tôi

Tháng 1/2022 lướt trên fb phóng viên tôi gặp lời cảm ơn của 4 người Sài Gòn được thầy thuốc YHCT Hà Nội chữa khỏi nhiễm Covid một cách kì diệu là đang sốt cao vài ngày, chỉ uống thuốc YHCT của Thầy Hai mà 5-6h sau người trở lại bình thường và âm tính. Thật hiếu kì chúng tôi tìm gặp qua số điện thoại 4 người cho trong lời cảm ơn 0984572099.