Đông Y Lan Chi xây dựng điểm trường Lùng Hẩu – Hà Giang cho học sinh miền núi nghèo

Ngày 9/7 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Lan Chi đã tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm trường Lùng Hẩu, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nhằm giúp đỡ học sinh nghèo ở đây có điều kiện học tập tốt hơn.