Nghệ sĩ Quyền Linh và Nghệ nhân hoa lan Nguyễn Thanh Xuân trao 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch

Tối ngày 26/5/2021, Nghệ sĩ Quyền Linh và Nghệ nhân Nguyễn Thanh Xuân đại diện Hoa lan Bình Phước đã đến Bệnh viện Chợ Rẩy trao 2 tỷ đồng cho công tác chống dịch tại các điểm nóng tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện K (Hà Nội).