Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc!

Là một hoạt động truyền thông và biểu dương cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân, Nhà Khoa học, Nghệ nhân, Chủ trang trại và Nhà vườn đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cộng đồng xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.