“Cuộc đời tôi bước sang trang mới khi kinh doanh Đông Y Lan Chi”

Đó là chia sẻ của Tổng phân phối thương hiệu Đông Y Lan Chi Nguyễn Thanh Loan sau 2 năm kinh doanh online. Với chị, Lan Chi đã từng bước thay đổi hoàn toàn cuộc sống và con người mình.