Cách các thương hiệu lớn lựa chọn đơn vị thiết kế cửa hàng

dần cho thấy vai trò quan trọng trong việc mở rộng, phát triển kinh doanh. Thực tế chứng minh rằng, càng những thương hiệu lớn sẽ càng quan tâm đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, setup cơ sở kinh doanh. Vậy thì những chủ đầu tư này sẽ lựa chọn đối tác như thế nào để có thể đồng hành trong các dự án chiến lược?