Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói”: Những chuyển biến tích cực tại Tây Nguyên

16/12/2022 07:40

Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đã đạt được nhiều mục tiêu trong đó không chỉ đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân những vùng khó khăn mà còn đáp ứng đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao tầm vóc, trí tuệ. Dưới đây là ghi nhận của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Tây Nguyên.

Quyết Tuấn - Thu Hoà 

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục