Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện tỉnh Tiền Giang

Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa tổ chức chuyển giao dự án “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện tỉnh Tiền Giang. Tủ sách gồm 2.818 cuốn sách mới, đa dạng chủ đề, phù hợp với lứa tuổi nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc sách của trẻ em tại địa phương.