Vĩnh Phúc: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Phúc là 1 trong 9 tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phấn đấu trong năm 2020, có 9/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nâng cao; 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu...