CEO Trần Hoài Đức - Khởi nghiệp đừng chỉ dừng lại ở đam mê

Trần Hoài Đức hiện đang là một trong những người trẻ có tầm ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực Dược. Để có thành công như hiện nay, đó là cả sự nỗ lực, quá trình khởi nghiệp của anh cũng trở thành động lực và bài học cho nhiều bạn trẻ.