Công văn 1391/BHXH-BT: Xác nhận Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

23/05/2020 18:39

BHXH Việt Nam có Công văn 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Công văn 1391/BHXH-BT hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ
tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố thực hiện xác nhận Danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

- Đối với Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01): 

Mẫu số 01

Cơ quan BHXH (BHXH tỉnh, thành phố, hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

- Đối với Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12): 

Mẫu số 12

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận. 

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập Danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như nêu tại điểm 1.1 Mục 1 Công văn 1391/BHXH-BT. 

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020. 

Nguồn http://phapluatkinhdoanh.vn/

Bạn đang đọc bài viết "Công văn 1391/BHXH-BT: Xác nhận Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ" tại chuyên mục Bạn cần biết.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin về sản phẩm dịch vụ truyền thông và hoạt đông của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại trên Website http://phapluatkinhdoanh.vn/ hoạt động theo ĐKKD số 0108933403 ngày 04/03/2020 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục